Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ – поч. ХХ ст.): деякі понятійно-термінологічні питання дослідження

Сергій Array Головащенко, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА


Author's ORCID identifiers: Головащенко


Анотація


У статті розглянуто деякі понятійні та термінологічні питання, актуальні для дослідження київської православної академічної традиції викладання Біблії. Зіставивши та проаналізувавши усталені з другої половини ХІХ ст. поняття й терміни, чинні для висвітлення цього феномену («бібліологія», «біблійна наука», «біблеїстика»), автор запропонував в якості базового поняття «біблієзнавство», обґрунтував його евристичне значення та методологічні переваги.

Повний текст:

PDF

Посилання


Академічне релігієзнавство : підручник / А. Колодний ; за наук. ред. проф. А. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – 862 с.

Алексеев А. А. Библеистика / А. А. Алексеев, А. К. Лявданский, К. В. Неклюдов // Православная Энциклопедия. – Т. V. (Бессонов-Бонвеч). – М. : Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2002. – С. 25–45.

[Булгаков С. Н., прот.] Письмо проф. Ганса Эренберга прот. С. Булгакову о православии и протестантизме и ответ прот. С. Булгакова / [прот. С. Н. Булгаков] // Путь ; под ред. Н. А. Бердяева. – Париж, 1925. – № 5, октябрь-ноябрь. – С. 87–92.

Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии / Н. Н. Глубоковский. – М. : ?зд-во Свято-Владимирского Братства, 2002. – 192 с.

Головащенко С. І. Біблієзнавство. Вступний курс : навч. посібник / С. І. Головащенко. – К. : Либідь. 2001. – 496 с.

Головащенко С. І. Київська духовно-академічна традиція XIX – початку XX ст. в історії вітчизняного біблієзнавства / С. І. Головащенко // Наукові записки НаУКМА. – 2001. – Т. 19. Філософія та релігієзнавство. – С. 87-96.

Мень А. В., прот. Библиологический словарь : в 3 т. / Александр Мень, прот. – М. : Фонд Александра Меня, 2002. – Т. 1. – 608 с.; Т. 2. – 560 с.; Т. 3. – 528 с.

Михаил (Лузин), еп. Библейская наука : в 11 кн. / Епископ Михаил. – Кн. 1. Очерк истории толкования Библии. – Тула, 1898. – 149 с.

Никольский М. В. Наша библейская наука / М. В. Никольский // Православное обозрение. – 1875. – Т. ІІ. – № 2. – С. 184–196.

Никольский М. В. Успехи библейской науки в России / М. В. Никольский // Православное обозрение. – 1877. – Т. І. – № 3. – С. 574–582.

Релігієзнавство: предмет, структура, методологія : [монографія] ; за ред. проф. А. Колодного та проф. Б. Лобовика. – К. : Відділ. релігієзнавства Ін-ту філософії НАНУ, 1996. – 240 с.

Снигирев Р. прот. Библейские исследования / Библеистика в России / прот. Ростислав Снигирев // Православная Энциклопедия. – Т. V. (Бессонов-Бонвеч). – М. : Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2002. – С. 48–56.

Сольский С. М. Краткий очерк истории священной библиологии и екзегетики / С. М. Сольский // ТКДА. – 1866.– № 10. – С.157–190; № 11. – С. 305–342; № 12. – С. 466–506.

Тихомиров Б. А. Библеистика в России (Обзор проблематики) / Б. Тихомиров, А. Алексеев // Православная Энциклопедия. – Т. V. (Бессонов-Бонвеч). – М. : Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия», 2002. – С. 45–48.


Citations

Cite this article in APA format:

Головащенко, С. (2014). Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ – поч. ХХ ст.): деякі понятійно-термінологічні питання дослідження. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 154, 84-89.

Cite this article in GOST format:

Головащенко Сергій. Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ – поч. ХХ ст.): деякі понятійно-термінологічні питання дослідження // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2014. - Vol. 154. - P. 84-89.

Altmetrics

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
ISSN: 1996-5931 (print)