Ідеологія непевності (до постановки проблеми).

Іван Array Лисий, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА


Author's ORCID identifiers:


Анотація


У пропонованій статті автор презентує власну візію концепції транскультури як ідеології непевності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андерсон Б. Уявлені спільноти : міркування щодо походження й поширення націоналізму / Бенедикт Андерсон. – К. : Критика, 2001. – 271 с.

Андрухович Ю. Європа – культура на краю світу / Юрій Андрухович // Критика. – 2013. – Ч. 3–4. – С. 2–4.

Бауман З. ?ндивидуализированное общество / З. Бауман. –М. : Логос, 2005. – 390 с.

Бергер П. Культурная динамика глобализации / П. Бергер // Многоликая глобализация: культурное разнообразие в современном мире / под ред. П. Л. Бергера и С. П. Хантингтона. – М. : Аспект-Пресс, 2004. – С. 8–24.

Вельш В. Наш постмодерний постмодерн / Вольфганг Вельш. – К. : Альтерпрес, 2004. – 327 с.

Гібернау М. Ідентичність націй / Монтсеррат Гібернау. – К. : Темпора, 2012. – 303 с.

Джадт Т. Пограничний народ / Тоні Джадт // Критика. – 2010. – Ч. 9–10. – С. 44–45.

Зубов В. Кроскультурний пастиш в умовах глобалізації: світоглядний аспект : монографія / В. Зубов. – К. : ІВО НАПН України, 2014. – 278 с.

Коваленко Н. П. Наследие ?. Гончара как транскультурный феномен / Н. П. Коваленко // Вісник НАКККіМ. – 2014. – Вип. 3. – С. 210–214.

Кристева Ю. Самі собі чужі / Юлія Кристева. – К. : Основи, 2004. – 262 с.

Мацумото Д. Человек, культура, психология: удивительные загадки, исследования и открытия / Д. Мацумото. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 668 с.

Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни / Ф. Ницше // Сочинения : в 2 т. / Ф. Ницше. – Т. 1. – М. : Мысль, 1990. – С. 158–230.

Орлова Т. Кроскультура на етапі комунікативного синтезу / Т. Орлова // Мистецтвознавство України. – 2005. – Вип. 5. – С. 256–268.

Сміт Е. Культурні основи націй / Ентоні Сміт. – К. : Темпора, 2010. – 311 с.

Солодкая А. К. Генезис термина «кросскультурный» / А. К. Солодкая // Кроскультурні терміни : словник. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 252 с.

Эпштейн М. Знак пробела: о будущем гуманитарных наук / Михаил Эпштейн. – М. : НЛО, 2004. – 863 с.

Яремчук О. Пост’югославський простір і терор маленьких відмінностей / Олеся Яремчук // День. – 2014. – 19–20 вересня.

A guide to the twentieth century literature in English / ed. by Harry Blamires. – London, New York : Methuen, 1998. – 387 p.

Kallen H. Cultural Pluralism and the American Idea / H. Kallen. – Philadelphia : Univ. of Pensylvania Press, 1956. – 210 p.

Kościelak E. Transkulturowosc jako wartośc sztuki wspolczesnej / E. Kościelak // Acta Universitetis Wratislaviensis. – 2005. – № 2745. – S. 297–308.

Sennett R. Flesh and stone: the body and the city in western civilization / Richard Sennett. – London : Faber & Faber, 1994. – 274 p.


Citations

Cite this article in APA format:

Лисий, І. (2015). Ідеологія непевності (до постановки проблеми).. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 167, 8-16.

Cite this article in GOST format:

Лисий Іван. Ідеологія непевності (до постановки проблеми). // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2015. - Vol. 167. - P. 8-16.

Altmetrics

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
ISSN: 1996-5931 (print)