Проблема поліонтології в сучасному постантропологічному дискурсі

Дмитро Array Михайлов, аспірант кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА


Author's ORCID identifiers:


Анотація


У статті запропоновано аналіз феномену віртуального з погляду його поняттєвого апарату, засадничих філософсько-антропологічних підходів та значення віртуального для стану сучасної постантропології. Нині одним з найактуальніших питань у сучасній філософській антропології є питання онтологічних засад віртуального та форм його побутування в площині людської суб’єктивності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бодрийяр Ж. Эстетика утраты иллюзий [Електронний ресурс] / Ж. Бодрийяр. – Режим доступу: http://www.litmir.net/br/?b=106758. – Назва з екрана.

Виртуалистика: экзистенциальные и эпистемологические аспекты. – М. : Прогресс-Традиция, 2004. – 384 с.

Делез Ж. Различие и повторение [Електронний ресурс] / Ж. Делез. – Режим доступу: http://philosophy.ru/library/deleuze/01/index.html. – Назва з екрана.

Емелин В. А. Виртуальная реальность и симулякры [Електронний ресурс] / В. А. Емелин. – Режим доступу: http://emeline.narod.ru/virtual.htm. – Назва з екрана.

Жижек С. Чума фантазий / С. Жижек. – Х. : Гуманитарный Центр, 2014. – 388 с.

Хоружий С. Очерки синергийной антропологии / С. Хоружий. – М. : ?нститут философии, теологии и истории св. Фомы, 2005. – 408 с.

Хоружий С. Проблема постчеловека, или Трансформативная антропология глазами синергийной антропологии [Електронний ресурс] / С. Хоружий. – Режим доступу: http://www.telenir.net/filosofija/problema_postcheloveka_ili_transformativnaja_antropologija_glazami_sinergiinoi_antropologii/p1.php. – Назва з екрана.

Hayles N. K. How we became posthuman / N. Katherine Hayles. – Chicago : The University of Chicago press, 1999. – 351 p.


Citations

Cite this article in APA format:

Михайлов, Д. (2015). Проблема поліонтології в сучасному постантропологічному дискурсі. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 167, 16-22.

Cite this article in GOST format:

Михайлов Дмитро. Проблема поліонтології в сучасному постантропологічному дискурсі // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2015. - Vol. 167. - P. 16-22.

Altmetrics

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
ISSN: 1996-5931 (print)