Щодо методологічних засад історико-філософської біографістики (за матеріалами періодичних видань кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА)

Вадим Array Менжулін, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА


Author's ORCID identifiers: Менжулін


Анотація


Автор розвиває свою раніше висунуту тезу, згідно з якою на кафедрі філософії та релігієзнавства НаУКМА існує плідна традиція здійснення філософсько-біографічних розвідок. Цю тезу підтверджують результати аналізу статей, що були надруковані в періодичних виданнях кафедри починаючи з 1996 р. Особливу увагу приділено методологічним засадам, які допомагають дослідникам розвивати історико-філософську біографістику як одну з форм історико-філософського пізнання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Березюк Н. В. Сергій Трубецькой: історико-філософський аспект творчості / Н. В. Березюк // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2008. – Т. 76: Філософія та релігієзнавство. – С. 62–68.

Валявко І. В. До інтелектуальної біографії Дмитра Чижевського: галльський (1932–1945) та марбурзький (1945–1949) періоди / І. В. Валявко // Маґістеріум. – К: Вид. дім «КМ академія», 2006. – Вип. 23: Історико-філософські студії. – С. 70–77.

Валявко І. В. До інтелектуальної біографії Дмитра Чижевського: празький період (1924–1932) / І. В. Валявко // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2004. – Т. 25 : Філософія та релігієзнавство. – С. 83–88.

Гетман І. І. Два погляди на філософію Фрідріха Ніцше (Дмитро Чижевський і Лев Шестов) / І. І. Гетман // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2008. – Т. 76: Філософія та релігієзнавство. – С. 69–72.

Гетман І. І. Між смиренням і бунтом: образ Федора Достоєвського у творчості Льва Шестова / І. І. Гетман // Маґістеріум. –К., 2008. – Вип. 30: Історико-філософські студії. – С. 78–83.

Горський В. С. Григорій Сковорода як тип українського інтелігента / В. С. Горський // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ аcademia», 1996. – Т. 1: Філософія та релігієзнавство. – С. 65–71.

Горський В. С. Де шукати Європу? (Погляд з позиції українського сьогодення) / В. С. Горський // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ аcademia», 1999. – Т. 8: Філософія. Право. – C. 11–16.

Горський В. С. Міф Європи в сучасній українській культурі / В. С. Горський // Наукові записки. – К.: Стилос, 2000. – Т. 18: Філософія та релігієзнавство. – С. 41–52.

Горський В. С. Структура простору історико-філософського дослідження / В. С. Горський // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2005. – Т. 37: Філософія та релігієзнавство. – C. 3–9.

Грищенко В. Л. В. Екземплярський у релігійно-філософському житті Києва початку 20 ст. / В. Л. Грищенко // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ аcademia», 1999. – Т. 8: Філософія. Право. – C. 42–50.

Грищенко В. Л. Основні напрямки релігійно-філософської творчості В. Екземплярського / В. Л. Грищенко // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2002. – Т. 20: Філософія та релігієзнавство. – С. 69–76.

Жерибор О. І. Лев Лопатін: віхи академічної діяльності / О. І. Жерибор // Наукові записки. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 128: Філософія та релігієзнавство. – С. 72–83.

Жерибор О. І. Проблема свободи волі у філософії Льва Лопатіна / О. І. Жерибор // Маґістеріум. – К., 2010. – Вип. 39: Історико-філософські студії. – С. 63–66.

Завгородній Ю. Ю. Григорій Сковорода і відроджена Києво-Могилянська академія: до питання духовного зв’язку / Ю. Ю. Завгородній // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2003. – Т. 22, ч. 1: Гуманітарні науки. – С. 74–78.

Завгородній Ю. Ю. Особливості звернення до індійської релігійно-філософської традиції і культури академіка Михайла Калиновича / Ю. Ю. Завгородній // Маґістеріум. – К., 2010. – Вип. 39: Історико-філософські студії. – С. 79–85.

Завійська М. Б. Історія філософії на перетині індивідуального та універсального: проект Карла Ясперса / М. Б. Завійська // Наукові записки. – К: ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 128: Філософія та релігієзнавство. – С. 46–53.

Завійська М. Б. Образ філософії в екзистенційній парадигмі Карла Ясперса / М. Б. Завійська // Наукові записки. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2011. – Т. 115: Філософія та релігієзнавство. – С. 36–40.

З київських архівів: В. В. Зеньковський і Університет Св. Володимира / публікація М. Ткачук // Маґістеріум. – К.: Stylos, 1998. – Вип. 1: Історико-філософські студії. – С. 112–122.

Інтерв’ю з Віленом Сергійовичем Горським / Ю. Завгородній // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2002. – Т. 20: Філософія та релігієзнавство. – С. 96–102.

Капранов С. В. Григорій Сковорода і його вчення на початку третього тисячоліття / С. В. Капранов // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2003. – Т. 22, ч. 1: Гуманітарні науки. – С. 78–80.

Кошарний С. О. Поняття «життєвий світ» і джерела його походження у феноменології Гуссерля / С. О. Кошарний // Маґістеріум. – К.: Stylos, 1998. – Вип. 1: Історико-філософські студії. – С. 10–22.

Кузьміна С. Л. Історико-філософське тлумачення тексту в альтернативних форматах історичної істини / С. Л. Кузьміна // Маґістеріум. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2006. – Вип. 23: Історико-філософські студії. – С. 3–7.

Кузьміна С. Л. Творчість П. Д. Юркевича в контексті української філософської культури / С. Л. Кузьміна // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2002. – Т. 20: Філософія та релігієзнавство. – С. 64–69.

Летцев В. М. «Він мовби народився бути професором...» (До 150-річчя від дня народження Миколи Яковича Грота) / В. М. Летцев // Маґістеріум. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2004. – Вип. 13: Історико-філософські студії. – С. 84–88.

Лисий І. Я. Філософське життя як проблема історії філософської культури / І. Я. Лисий // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ аcademia», 1999. – Т. 8: Філософія. Право. – С. 22–27.

Малахов В. А. До методології дослідження вітчизняної філософської думки 60–80-х рр. XX ст. / В. А. Малахов // Наукові записки. – К. : Вид. дім «КМ академія», 2002. – Т. 20: Філософія та релігієзнавство. – С. 30–32.

Мащенко Е. І. Семен Франк про суспільність і призначення філософії / Е. І. Мащенко // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2006. – Т. 50: Філософія та релігієзнавство. – С. 39–44.

Менжулін В. І. Актуальність Діогенів (до питання про біографічний підхід у О. Ф. Лосєва) / В. І. Менжулін // Маґістеріум. – К., 2008. – Вип. 30: Історико-філософські студії. – С. 83–96.

Менжулін В. І. Біографія філософа як мистецтво і наука у працях Арсенія Гулиги / В. І. Менжулін // Наукові записки. – К.: Пульсари, 2009. – Т. 89: Філософія та релігієзнавство. – С. 34–41.

Менжулін В. І. Іван Сікорський очима його сучасників / В. І. Менжулін // Маґістеріум. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2004. – Вип. 13: Історико-філософські студії. – С. 88–96.

Менжулін В. І. Історико-філософська біографістика: провідні тенденції та віхи становлення / В. І. Менжулін // Наукові записки. – К.: ВПЦ НаУКМА, 2011. – Т. 115: Філософія та релігієзнавство. – С. 18–25.

Менжулін В. І. Карл Ясперс про роль особистості філософа в історії філософії / В. І. Менжулін // Наукові записки. –К., 2010. – Т. 102: Філософія та релігієзнавство. – С. 26–32.

Менжулін В. І. Про біографічний аспект історіографії філософії: досвід дослідників з НаУКМА / В. І. Менжулін // Мультиверсум. Філософський альманах. – К., 2013. – Вип. 2 (120). – С. 70–79.

Менжулін В. І. Психобіографічне підґрунтя психоаналітичних відкриттів та поняття «творчої хвороби» / В. І. Менжулін // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія»,

– Т. 76: Філософія та релігієзнавство. – С. 11–18.

Менжулін В. І. Структуралізм, «смерть автора» і біографізм / В. І. Менжулін // Маґістеріум. – К., 2010. – Вип. 39: Історико-філософські студії. – С. 12–19.

Менжулін В. І. Філософська «контрабанда»: автобіографічний, біографічний і психоаналітичний аспекти / В. І. Менжулін // Наукові записки. – К. : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 128: Філософія та релігієзнавство. – С. 3–9.

Менжулін В. І. Філософські уподобання Івана Сікорського / В. І. Менжулін // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2005. – Т. 37: Філософія та релігієзнавство. – C. 71–77.

Менжулін В. І. Хана Арендт як біограф / В. І. Менжулін // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2007. – Т. 63: Філософія та релігієзнавство. – C. 31–36.

Пастушенко Л. А. Петро Кудрявцев: основні напрямки творчості / Л. А. Пастушенко // Наукові записки. – К.: Пульсари, 2009. – Т. 89: Філософія та релігієзнавство. – С. 60–66.

Пастушенко Л. А. Соловйовська спадщина в інтерпретації Петра Кудрявцева / Л. А. Пастушенко // Наукові записки. – К., 2010. – Т. 102: Філософія та релігієзнавство. – С. 54–59.

Пастушенко Л. А. Філософська спадщина Київської духовної академії в інтерпретації Петра Кудрявцева / Л. А. Пастушенко // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2006. – Т. 50: Філософія та релігієзнавство. – С. 68–73.

Поліщук Н. П. «Відкрита онтологія» філософської мови (філософія Г. Сковороди у контексті західного філософського мислення) / Н. П. Поліщук // Маґістеріум. – К. : Вид. дім «КМ академія», 2004. – Вип. 13: Історико-філософські студії. – С. 50–55.

Попович М. В. Григорій Сковорода на тлі філософсько-релігійних рухів своєї доби / М. В. Попович // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2003. – Т. 22, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 91–103.

Прокопов Д. Є. Григорій Сковорода: між філософією та оповіддю про неї / Д. Є. Прокопов // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2003. – Т. 22, ч. 1: Гуманітарні науки. – С. 80–86.

Сватко Ю. І. Принцип «Подивись на Абсолют!» як загальнометодологічна засада сучасного історико-філософського дослідження / Ю. І. Сватко // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2007. – Т. 63: Філософія та релігієзнавство. – C. 3–10.

Сватко Ю. І. Предмет філософії як інструмент аналізу історико-філософської доби / Ю. І. Сватко // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2005. – Т. 37: Філософія та релігієзнавство. – C. 9–15.

Сватко Ю. І. Філософія як проблема історії філософії / Ю. І. Сватко // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2008. – Т. 76: Філософія та релігієзнавство. – С. 3–11.

Ткачук М. Л. До життєпису Петра Кудрявцева: із матеріалів слідчої справи 1938–1939 років / М. Л. Ткачук, Л. А. Пастушенко // Маґістеріум. – К., 2012. – Вип. 47: Історико-філософські студії. – С. 68–101.

Ткачук М. Л. Вілен Горський: вчений, педагог, особистість / М. Л. Ткачук // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2002. – Т. 20: Філософія та релігієзнавство. – С. 91–94.

Ткачук М. Л. Історія філософії в культурологічному вимірі (з досвіду київських істориків філософії XIX – початку XX ст.) / М. Л. Ткачук // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2002. – Т. 20: Філософія та релігієзнавство. – С. 19–30.

Ткачук М. Л. Київський період творчості В. В. Зеньковського / М. Л. Ткачук // Маґістеріум. – К.: Stylos, 1998. – Вип. 1: Історико-філософські студії. – С. 28–37.

Ткачук М. Л. Сильвестр Гогоцький: матеріали до життєпису / М. Л. Ткачук // Наукові записки. – К.: Пульсари, 2009. – Т. 89: Філософія та релігієзнавство. – С. 41–48.

Ткачук М. Л. Філософія світла і радості: Олексій Гіляров / М. Л. Ткачук. – К.: Укр. центр духовної культури, 1997. – 184 с.

Фізер І. Поняття самопізнання у Сковороди і Сократа: компаративне дослідження / І. Фізер // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 1996. – Т. 1 : Філософія та релігієзнавство. – С. 49–54.

Юринець Я. І. Біля витоків «радянської філософії» в Україні (1920–1930-ті рр.) / Я. І. Юринець // Наукові записки. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2007. – Т. 63: Філософія та релігієзнавство. – С. 74–78.

Юринець Я. І. Біля джерел «критики сучасної буржуазної філософії» (до історії української філософії радянської доби) / Я. І. Юринець // Маґістеріум. – К., 2012. – Вип. 47: Історико-філософські студії. – С. 49–55.

Юринець Я. І. Володимир Юринець: роки студентства у Львівському університеті / Я. І. Юринець // Маґістеріум. – К., 2010. – Вип. 39: Історико-філософські студії. – С. 86–90.

Юринець Я. І. З історії українських літературно-філософських дискусій 1920-х років: Володимир Юринець сontra Микола Хвильовий / Я. І. Юринець // Наукові записки. – К.: Пульсари, 2009. – Т. 89: Філософія та релігієзнавство. –

С. 71–75.


Citations

Cite this article in APA format:

Менжулін, В. (2015). Щодо методологічних засад історико-філософської біографістики (за матеріалами періодичних видань кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА). Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 167, 31-39.

Cite this article in GOST format:

Менжулін Вадим. Щодо методологічних засад історико-філософської біографістики (за матеріалами періодичних видань кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА) // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2015. - Vol. 167. - P. 31-39.

Altmetrics

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
ISSN: 1996-5931 (print)