Біблійні студії в КДА ХІХ – початку ХХ ст.: інституційні структури та персональні дослідницькі практики

Сергій Array Головащенко, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА


Author's ORCID identifiers: Головащенко


Анотація


У цій статті автор презентує свою багаторічну дослідницьку працю, втілену в цілій низці наукових статей та монографії. Уперше в українській науці здійснено історичну та теоретичну реконструкцію біблійних студій у Київській духовній академії ХІХ – початку ХХ ст. Цей феномен показано та проаналізовано як цілісну систему дослідницької, викладацької богословсько-апологетичної та релігійно-просвітницької діяльності. Особливо підкреслено мотив персональної репрезентації дослідницьких та дидактичних практик у царині біблієзнавства, дослідження яких уможливлене через застосування біографічного та просопографічного аналізу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексий (Макринов), иером. Вклад Санкт-Петербургской – Ленинградской духовной академии в развитие библеистики / иером. Алексий (Макринов) // Богословские труды. Юбилейный сборник, посв. 175-летию Ленинградской

духовной академии. – М.: зд-во Московской патриархии, 1986. – С. 199–210.

Богдашевский Д. . О Евангельских чудесах. (Заметка против рационалистов и в частности против графа Л. Толстого) / Д. . Богдашевский // ТКДА. – 1900. – № 8. – С. 473–493.

Богдашевский Д. . О Евангелиях и евангельской истории (против современного рационализма). Публичное чтение / Д. . Богдашевский // ТКДА. – 1902. – № 2. – С. 269–302.

Богдашевский Д. . Речь у гроба почившаго професора Киевской Духовной Академии А. А. Олесницкаго / Д. . Богдашевский // ТКДА. – 1907. – № 10. – С. 330–334.

[Богдашевский Д. .] Конспекты лекций по Новому завету прочитанных профессором КДА Богдашевским Дмитрием вановичем 1907/08 уч. г. Стеклограф [Рукопис] // Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ). – Ф. 191. – № 63. – 186 арк.

Богдашевский Д. . сторический характер книги Деяний Апостольских / Д. . Богдашевский // ТКДА. – 1909. – № 11. – С. 381–425.

Глаголев Александр Александрович. Библейская археология. Распространенная программа и часть конспектов – студентов II курса. 1900/01, 1902/03 уч. гг. [Рукопис] // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 15661.

Глаголев А. А., свящ. Непреходящее значение Ветхого Завета. Библиологическая заметка на: Die bleibende Bedeutung des Alten Testaments, von Emil Kautzsch, Tübingen und Leipzig, 1902. § 38 / свящ. А. А. Глаголев // ТКДА. – 1902. – № 11. – С. 491–504.

Глаголев А. А., свящ. Сионистское движение в современном еврействе и отношение этого движения к всемирноисторической задаче библейского зраиля / свящ. А. А. Глаголев // ТКДА. – 1905. – № 4. – С. 513–565.

Глаголев А. А., свящ. Слово на заупокойной литургии при погребении заслуженного профессора Киевской Духовной Академии Акима Алексеевича Олесницкаго (3 сентября 1907 г.) / свящ. А. А. Глаголев // ТКДА. – 1907. – № 10. – С. 323–329.

Глаголев А. А., свящ. Ветхий Завет и его непреходящее значение в христианской Церкви / свящ. А. А. Глаголев // ТКДА. – 1909. – № 11. – С. 353–380; № 12. – С. 517–550.

Глаголев А. А., прот. К двадцатипятилетию академической службы проф. В. П. Рыбинского / прот. А. А. Глаголев // ТКДА. – 1917. – Т. 2, № 3–8. – С. 254–260.

Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии / Н. Н. Глубоковский. – Варшава, 1928; М.: зд-во Свято-Владимирского братства, 2002. – 192 с.

Головащенко С. І. Біблеїстична проблематика в Академії у 1861–1914 рр. / С. І. Головащенко // Наукові записки НаУКМА. – К., 2004. – Т. 35: Київська Академія. – С. 51–60.

Головащенко С. І. Викладання й вивчення біблійних мов у Київській духовній академії: культурно-конфесійні та ідеологічні обставини / С. І. Головащенко // Маґістеріум. – К., 2004. – Вип. 13. – С. 56–64.

Головащенко С. І. Книжні джерела для вивчення Біблії в Київській академії: кілька міркувань щодо контекстуальної реконструкції / Сергій Головащенко // Київська Академія. – К., 2006. – Вип. 2–3. – С. 229–236.

Головащенко С. І. «Правила для руководства при составлении объяснительных примечаний к русскому тексту Библии» Я. О. Олесницького: передісторія російської тлумачної Біблії / С. І. Головащенко // Наукові записки

НаУКМА. – К., 2006. – Т. 50: Філософія та релігієзнавство. – С. 56–63.

Головащенко С. І. Про деякі аспекти бібліологічної спадщини С. М. Сольського: біблійна ісагогіка / С. І. Головащенко // Київська Академія. – К., 2007. – Вип. 4. – С. 95–109.

Головащенко С. І. До питання про становлення в Київській духовній академії біблійної археології як науки: досвід Я. О. Олесницького / Сергій Головащенко // Київська Академія. – К., 2008. – Вип. 5. – С. 73–80.

Головащенко С. І. Біблія як предмет популярного вивчення: київська візія кінця ХІХ – початку ХХ ст. / С. І. Головащенко // Київська Академія. – К., 2010. – Вип. 8. – С. 44–50.

Головащенко С. І. Студентські твори з бібліології в Київській духовній академії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: вимоги та критерії оцінювання / С. І. Головащенко // Наукові записки НаУКМА. – К., 2011. – Т. 115: Філософія та релігієзнавство. – С. 76–83.

Головащенко С. І. Дослідження та викладання Біблії в Київській духовній академії XIX – початку XX ст.: монографія / С. І. Головащенко. – К.: Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2012. – 356 с.

Головащенко С. . Славянская Библия в Киевской духовной академии: присутствие текстов и проблема исследования / С. . Головащенко // Труди Київської Духовної Академії. – К., 2012. – № 16. – С. 121–130.

Головащенко С. І. Між академічним вивченням і місіонерською популяризацією Біблії: «особлива думка» професора Володимира Рибінського / С. І. Головащенко // Наукові записки НаУКМА. – К., 2013. – Т. 141: Філософія та релігієзнавство. – С. 23–31.

Головащенко С. І. Про роль «могилянської доби» в становленні й розвитку київського духовно-академічного біблієзнавства / С. І. Головащенко // Труди Київської Духовної Академії. – К., 2013. – № 19. – С. 100–107.

[Гуляев Мих.] сторические книги Священного Писания Ветхого Завета. Четыре книги Царств, две книги Паралипоменон, книга Ездри, книга Неемии и Эсфирь. Перевод с еврейского языка, с подстрочными примечаниями: филологическими, археологическими и историческими и друг. Професора Киевской Духовной Академии Михаила Гуляева. – К.: Тип. . и А. Давиденко, 1866. – 684 [ІІ] с.

Елеонский Ф. Г. Отечественные труды по изучению Библии в ХІХ веке / Ф. Г. Елеонский // Христианское чтение. – 1901. – Т. 1. – С. 5–28, 633–660; 1902. – Т. 1. – С. 39–64, 504–524; Т. 2. – С. 107–125.

Жуковський А. Вклад КДА та її «Трудів» на культурному та богословському відтинках / Аркадій Жуковський // Хроніка 2000. – К., 2000. – Т. 1, вип. 37–38. – С. 482–499.

аннуарий (влиев), архим. Библеистика в Русской Православной Церкви в XX в. / архим. аннуарий (влиев) // Православное богословие на пороге третьего тысячелетия: Богословская конференция РПЦ (Москва, 7–9 февраля

г.): материалы. – М.: зд-во Моск. Патриархии, 2000. – С. 30–38.

Карсим І. А. Професор Степан Сольський: до історії біблійної школи Київської Духовної Академії 2-ї пол. ХІХ ст. / І. А. Карсим // Труди Київської Духовної Академії. – К., 2009. – № 11. – С. 36–47.

Корольков . Н. Преосвященный Филарет, еп. Рижский, как ректор КДА / в. Корольков // ТКДА. – 1882. – № 12. – С. 1–96.

Крыжановский Г. Я. Рукописные Евангелия киевских книгохранилищ. сследование языка и сравнительная характеристика / Г. Я. Крыжановский. – К.: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 480 с.

Макар М., прот. Гебраїстика в Київській духовній академії та праці прот. Олександра Глаголєва / прот. М. Макар // Маґістеріум. – К., 2002. – Вип. 9. – С. 52–55.

[Максимович . П.] Опыт переложения на русский язик священных книг Ветхого Завета проф. . П. Максимовича (с еврейского текста). Книга Экклезиаста // Христианское чтение. – СПб., 1861. – Т. 2, № 4.

Малышевский . . сторическая записка о состоянии академии в минувшее пятидесятилетие / . . Малышевский // ТКДА. – 1869. – № 11. – С. 64–138.

Мень А., прот. К истории русской православной библеистики / прот. А. Мень // Богословские труды. – Сб. 28. – М., 1987. – С. 272–290.

Михаил (Лузин), еп. Библейская наука : в 11 кн. / епископ Михаил. – Книга первая: Очерк истории толкования Библии. – Тула: Тип. . Д. Фортунатова, 1898. – 149 с.

Никольский М. В. Наша библейская наука / М. В. Никольский // Православное обозрение. – 1875. – Т. 2, № 2. – С. 184–196.

Нічик В. М. Симон Тодорський і гебраїстика в Києво-Могилянській академії / В. М. Нічик. – К.: Вид. дім «КМ академія», 2002. – 51 c.

Олесницкий А. А. [Олесницкий Аким Алексеевич]. Конспекты по библейской археологии [Рукопис] // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1790.

Олесницкий А. А. Лекции проф. А. А. Олесницкого по еврейскому языку, читанные студентам словесного отделения І курса киевской академии 1888–9 академическом году, записанные студентом П. Кудрявцевым в четверть, на 57 стр. [Рукопис] // ІР НБУВ. – ДА. – Ф. 811. – № 1794. – 57 арк.

Олесницкий А. А. Ритм и метр ветхозаветной поэзии / А. А. Олесницкий // ТКДА. – 1872. – № 10. – С. 242–294; № 11. – С. 403–472; № 12. – С. 501–592.

Олесницкий А. А. Святая Земля. Отчет по командировке в Палестину и прилегающие к ней страны. 1873–74 / А. А. Олесницкий. – Т. 1–2. – К., 1875–1878.

[Олесницкий А. А.]. Правила для руководства при предполагаемом составлении в Киевской духовной Академии объяснительных примечаний к русскому тексту Библии (учительных книг), составленные, по поручению Совета Академии, экстраординарным профессором Ак. Олесницким // ТКДА. –

– № 8. – Приложение. – С. 231–237.

Олесницкий А. А. Вопрос о новейших открытиях моавитских древностей (с рисунками) / А. А. Олесницкий // ТКДА. – 1877. – № 10. – С. 2–78.

Олесницкий А. А. О том, как доктор Сепп открыл древний храм Ваала между ерусалимом и Вифлеемом / А. А. Олесницкий // ТКДА. – 1878. – № 3. – С. 637–657.

Олесницкий А. А. Тенденциозные корректуры иудейских книжников (соферимов) в чтении Ветхого Завета / А. А. Олесницкий // ТКДА. – 1879. – № 5. – С. 3–54.

Олесницкий А. А. По вопросу о раскопках 1883 г. на русском месте в ерусалиме / А. А. Олесницкий // Записки мперат. Рус. археологич. общества. – Т. 2. – СПб., 1887. – С. 187–245.

Олесницкий А. А. Ветхозаветный храм в ерусалиме / А. А. Олесницкий. – СПб., 1889. – 939 с.

Олесницкий А. А. Мегалитические памятники Святой Земли / А. А. Олесницкий. – СПб., 1895. – 413 с.

Покровский Ф. Я. [Рец.]: Учебник библейской истории Ветхого Завета, доктора Августа Келера / Ф. Я. Покровский // ТКДА. – 1894. – № 8. – С. 630–663; № 9. – С. 146–170.

[Порфирий (Успенский), еп.] Книга Эсфири, переведена с греческой рукописи 6529–1021 года, хранящейся в библиотеке Афоно-Ватопедского монастыря, Порфирием, епископом Чигиринским // ТКДА. – 1874. – № 5. – С. 144–161.

Рыбинский В. П. О Библии (Публичное чтение) / В. П. Рыбинский // ТКДА. – 1902. – № 3. – С. 359–382.

Сольский С. М. Краткий очерк истории священной библиологии и экзегетики / С. М. Сольский // ТКДА. – 1866. – № 10. – С. 157–190; № 11. – С. 305–342; № 12. – С. 466–506.

Сольский С. М. Обозрение трудов по изучению Библии в России с XV века до настоящего времени / С. М. Сольский // Православное обозрение. – 1869. – Т. 1, № 2. – С. 190–221; № 4. – С. 538–577; № 6. – С. 797–822.

Сольский С. М. з чтений по Ветхому Завету. Глава 1. стория науки по Ветхому Завету и история происхождения Ветхозаветных книг / С. М. Сольский // ТКДА. – 1870. – № 9. – С. 589–640.

Сольский С. М. з лекций по Новому Завету / С. М. Сольский // ТКДА. – 1877. – № 8. – С. 234–284; 1878. – № 4. – С. 98–127.

Сольский С. М. Острожская Библия в связи с целями и видами ея издателя / С. М. Сольский // ТКДА. – 1884. – № 7. – С. 293–320.

Сольский С. М. Каков может быть состав научных введений в книги Священного Писания в настоящее время? / С. М. Сольский // ТКДА. – 1887. – № 3. – С. 358–376.

Строганов В. С., прот. Вклад Московской Духовной Академии в герменевтику Нового Завета / прот. В. С. Строганов // Журнал Московской Патриархии. – 1985. – № 8. – С. 75–79.

Титов Ф. ., свящ. Стефан Михайлович Сольский (Некролог) / свящ. Ф. . Титов // ТКДА. – 1900. – № 12. – С. 629–640.

Титов Ф. ., прот. мператорская Киевская Духовная Академия в ее трехвековой жизни и деятельности (1615–1915 гг.): сторическая записка / проф. прот. Федор Титов. – К.: Гопак, 2003. – 688 с.

Ткачук М. Л. «Академию бесконечно люблю…»: архиепископ Василий (Богдашевский) как студент, профессор и ректор Киевской духовной академии / М. Л. Ткачук // Труди Київської Духовної Академії. – К., 2012. – № 16. – С. 27–56.

Флоровский Г. В. Пути русского богословия / прот. Г. В. Флоровский. – М.: нститут русской цивилизации, 2009. – 848 с.

Циганкова Е. Г. Рибінський Володимир Петрович / Е. Г. Циганкова // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліографічний словник / упор. Е. Г. Циганкова, Ю. М. Кочубей, О. Д. Василюк. – К.: Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2011. – С. 191.

Чистович . А. стория перевода Библии на русский язык / . А. Чистович. – 2-е изд. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1899. – 347 с.

Gołowaszczenko S. Recepcia europejskiej krytyki biblijnej w Akademii Kijowskiej: wymiar hermeneutyczny a ideologiczny / Sergij Gołowaszczenko // ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofow Krajow Slowianskich. Nr. 7/2007. – Rzeszow, 2007. – S. 191–200.


Citations

Cite this article in APA format:

Головащенко, С. (2015). Біблійні студії в КДА ХІХ – початку ХХ ст.: інституційні структури та персональні дослідницькі практики. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 167, 82-91.

Cite this article in GOST format:

Головащенко Сергій. Біблійні студії в КДА ХІХ – початку ХХ ст.: інституційні структури та персональні дослідницькі практики // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2015. - Vol. 167. - P. 82-91.

Altmetrics

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
ISSN: 1996-5931 (print)