Значущість реконструкції персональних дослідницьких практик у вивченні біблієзнавчої спадщини КДА

Сергій Array Головащенко, Національний університет "Києво-Могилянська академія"


Author's ORCID identifiers:


Анотація


У цій статті автор розвиває висловлену раніше думку про важливість вивчення персональної репрезентації дослідницьких і дидактичних практик у царині вітчизняного біблієзнавства, зокрема в Київській духовній академії. Дослідження саме в такому аспекті уможливлене через застосування біографічного підходу в гуманітарних студіях. Біблійні студії у КДА постають як дослідницька та освітня традиція, формована й утримувана не лише інституційно, а й на перетині «життєвих світів», «життєвих історій» конкретних вихованців і професорів. Наведено приклади реконструкції їхніх наукових, богословських і педагогічних біографій. Привернуто увагу до ще досі не опрацьованих архівних документів, які розкривають персональні механізми наукового пошуку та богословської творчості видатних київських біблієзнавців.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богдашевский Д. ?. Евангелие от Луки. Заметки и материалы. 1917 г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 147. – 1 зош.

Богдашевский Д. ?. Заметки о книге Деяний Апостольских. 1907–09 гг. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 151. – 2 зош.

Богдашевский Д. ?. Заметки о Послании к Эфесянам. 1900 годы / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 157. – 1 зош.

Богдашевский Д. ?. Заметки об эсхатологических беседах Христа. 1906 г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 153. – 1 зош.

[Богдашевский Д. ?.] Конспект лекций о Евангелии от ?оанна и о книге Деяний Апостольских. 1910–11 уч. г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 106. – 2 арк.

[Богдашевский Д. ?.] Конспекты лекций по Новому завету, прочитанных… в 1907/08 уч. г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 63. – 186 арк.

[Богдашевский Д. ?.] Конспект лекций по Священному Писанию Нового Завета, прочитанных студентам КДА… в 1909/10 уч. г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 128. – 88 арк.

[Богдашевский Д. ?.] Конспект лекций по Священному Писанию Нового Завета, прочитанных студентам КДА… в 1916/17 уч. г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 129. – 61 арк.

[Богдашевский Д. ?.] Конспекты, выписки и материалы, относящиеся к изъяснению Деяний Апостольских. 1901, 1920 гг. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 145. – 4 зош.

[Богдашевский Д. ?.] Конспекты и материалы о соборних посланиях 1904–1906 гг. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 141. – 3 зош.

[Богдашевский Д. ?.] Конспекты и заметки о втором соборном Послании апостола Петра. Январь 1908 / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 144. – 1 зош.

Богдашевский Д. ?. Курс лекций по Священному Писанию Нового завета, читанных… в 1908/09 уч. г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 112.

[Богдашевский Д. ?.] Материалы для «Экзегетических записок». Март 1909 г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 140. – 1 зош.

Богдашевский Д. ?. Материалы и заметки к изъяснению Евангелия от ?оанна. 1911 г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 156. – 1 зош.

[Богдашевский Д. ?.] Материалы к истории Евангелия от Матфея. 1910–13 гг. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 154. – 6 зош.

[Богдашевский Д. ?.] Материалы по изучению новозаветных книг. 1905 г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 148. – 1 зош.

Богдашевский Д. ?. «О Евангелиях и священной истории». 20 января 1902 г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 123. – 24 арк.

Богдашевский Д. ?. Об апокалипсисе. Заметки 1900 г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 152. – 1 зош.

[Богдашевский Д. ?.] Обозрение чтений по Св[ященному] Писанию Нового Завета студентам IІІ курса в 1897/98 учебном году. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 901. – Арк. 28–30 зв. – 3 арк.

[Богдашевский Д. ?.] Обозрение чтений по Свящ[енному] Писанию Н[ового] Завета студентам IV курса в 1897/98 учебном году. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 901. – Арк. 1–2 зв. – 2 арк.

[Богдашевский Д. ?.] Обозрение чтений Нового Завета в 1898/99 уч. г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 58. – 8 арк.

Богдашевский Д. ?. «Послание апостола Павла к Ефесянам» / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 146. – 1 од. – 340 арк.

[Богдашевский Д. ?.] Программа лекций по Священному Писанию, прочитанных… в 1908 / 09 уч. г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 64. – 68 арк.

[Богдашевский Д. ?.] Программа лекций по Священному Писанию Нового Завета 1913–14 уч. г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 111. – 14 арк.

[Богдашевский Д. ?.] Программа чтений по Св[ященному] Писанию Нового Завета студентам IІІ курса в 1904/5 учебном году / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 901. – Арк. 3–4 зв. – 2 арк.

[Богдашевский Д. ?.] Программа чтений по Священному Писанию Нового Завета студентам ІІІ курса КДА в 1910/ 11 уч. г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 50. – 5 арк.

[Богдашевский Д. ?.] Программы чтения лекций и билеты по Священному Писанию Нового Завета 1899, 1903– 1904 уч. г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 76.

[Богдашевский Д. ?.] Программы и билеты по курсу Священного Писания Нового Завета. 1904–1905 уч. г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 110.

[Богдашевский Д. ?.] Программа чтений по Священному Писанию Нового Завета студентам ІІІ курса КДА в 1910/ 11 уч. г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 50. – 5 арк.

Богдашевский Д. ?. Экзегетические заметки на Евангелие от Луки. ?юнь 1922 г. / Д. ?. Богдашевский // ІР НБУВ. – Ф. 191. – № 155. – 1 зош.

Богдашевский Д. ?. О Евангельских чудесах. (Заметка против рационалистов и в частности против графа Л. Толстого) / Д. ?. Богдашевский // ТКДА. – 1900. – № 8. – С. 473–493.

Богдашевский Д. ?. Действительность воскресения мертвых, по учению святого апостола Павла / Д. ?. Богдашевский // ТКДА. – 1902. – № 1. – С. 61–98.

Богдашевский Д. ?. О Евангелиях и евангельской истории (против современного рационализма). Публичное чтение / Д. ?. Богдашевский // ТКДА. – 1902. – № 2. – С. 269–302.

Богдашевский Д. ?. Неповрежденность посланий святого апостола Павла к Римлянам / Д. ?. Богдашевский // ТКДА. – 1904. – № 6. – С. 178–189.

Богдашевский Д. ?. ?сторический характер книги Деяний Апостольских / Д. ?. Богдашевский // ТКДА. – 1909. – № 11. – С. 381–425.

Богдашевский Д. ?. Об источниках книги Деяний Апостольских / Д. ?. Богдашевский // ТКДА. – 1910. – № 10. – С. 169–202.

Богдашевский Д. ?. Хронология книги Деяний Апостольских / Д. ?. Богдашевский // ТКДА. – 1911. – № 1. – С. 1–29.

Богдашевский Д. ?. Христос Спаситель как чудотворец / Д. ?. Богдашевский // ТКДА. – 1911. – № 10. – С. 243–274; № 11. – С. 377–404.

Богдашевский Д. ?. Неповрежденность четвертого Евангелия / Д. ?. Богдашевский // ТКДА. – 1917. – № ІХ–ХІІ (сентябрь–декабрь). – С. 205–243.

Булашев Г. О. Преосвященный ?риней Фальковский / Г. О. Булашев // ТКДА. – 1883. – № 6. – С. 229–319; № 7. – С. 444–514; № 8. – С. 546–615; № 10. – С. 208–260.

Глаголев Александр Александрович. Анкетные данные // ІР НБУВ. – Ф. 175. – № 1347. – 2 арк.

Глаголев А. А. Программа и конспекты по библейской археологии. 1900/01, 1902/03 уч. гг. / А. А. Глаголев // ІР НБУВ. –Ф. 160. – № 15661.

Глаголев А. А., свящ. Непреходящее значение Ветхого Завета. Библиологическая заметка на: Die bleibende Bedeutung des Alten Testaments, von Emil Kautzsch, Tübingen und Leipzig, 1902. § 38 / А. А. Глаголев, свящ. // ТКДА. – 1902. – № 11. – С. 491–504.

Глаголев А. А., свящ. Сионистское движение в современном еврействе и отношение этого движения к всемирно-исторической задаче библейского ?зраиля / А. А. Глаголев, свящ. // ТКДА. – 1905. – № 4. – С. 513–565.

Г. А. (Глаголев А. А., свящ.) Мнимое пророчество Ветхого Завета о Российской Государственной Думе / А. А. Глаголев, свящ. // ТКДА. – 1905. – № 12. – С. 660–663.

Глаголев А. А., свящ. Седьмой всемирный сионистский конгресс в еврействе / А. А. Глаголев, свящ. // ТКДА. – 1906. – № 2. – С. 328–341.

Глаголев А. А., свящ. Ветхий Завет и его непреходящее значение в христианской Церкви (По поводу древних и современных литературных и общественных течений против общепринятого значения и употребления христианами ветхозаветных священных писаний) / А. А. Глаголев, свящ. // ТКДА. – 1909. – № 11. – С. 353–380; № 12. – С. 517–550.

Головащенко С. І. «Українська Псалтир» М. О. Максимовича як феномен вітчизняної біблеїстики: кілька запитань до тексту / С. І. Головащенко // Маґістеріум. – Вип. 23 : Історико-філософські студії. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 55–62.

Головащенко С. І. Дослідження та викладання Біблії в Київській духовній академії XIX – початку XX ст. : монографія С. І. Головащенко. – К. : Видавн. відділ УПЦ, 2012. – 356 с. : іл.

Головащенко С. І. Біблієзнавство в Київській духовній академії ХІХ – початку ХХ ст.: джерелознавчий аспект дослідження / С. І. Головащенко // Маґістеріум. – Вип. 55 : Історико-філософські студії. – К. : НаУКМА, 2014. – С. 55–62.

Головащенко С. І. Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ – поч. ХХ ст.): становлення і розвиток : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.11 «Релігієзнавство». – К. : Національний педагогічний ун-т імені Н. П. Драгоманова, 2015. – 33 с.

Київська духовна академія в іменах : 1819–1924 : енциклопедія : в 2 т. / упоряд. і наук. ред. М. Л. Ткачук ; відп. ред. В. С. Брюховецький. – Т. 1 : А–К. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 740 с. : іл.

Корольков ?. Н. Преосвященный Филарет, еп. Рижский, как ректор КДА (Речь, произнесенная в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сент. 1882 г.) / ?. Н. Корольков // ТКДА. – 1882. – № 12. – С. 1–96.

Менжулін В. І. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні / В. І. Менжулін. – К. : НаУКМА, Аграр Медіа груп, 2010. – 455 с.

Мень Александр, прот. Библиологический словарь : в 3 т. / Александр Мень, прот. – М. : Фонд Александра Меня, 2002.

О Владимире Петровиче Рыбинском. ?з воспоминаний бывшего профессора Киевской духовной академии В. Ф. ?ваницкого// ІР НБУВ. – Ф. 33. – Од. 888. – 16 арк. – Арк. 1–8 (зв.).

[Олесницкий А. А.] Билеты по библейской археологии / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1784.

[Олесницкий А. А.] Занятия и обычаи древних евреев. Материалы к монографии (70–80 рр. ХІХ ст.) / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1794. – 444 арк.

[Олесницкий А. А.] Как понимали Мессию иудеи при Христе? Заметки к диспуту / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1789.

[Олесницкий А. А.] Книга ?ова. ?сследование / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ.– Ф. 160. – № 1783. – 9 зош.

[Олесницкий А. А.] Книга Песнь Песней Соломона. Черновик исследования / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1777.

[Олесницкий А. А.] Книга Притчей. ?сследование по Деличу, Берто и Геф. / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1776.

[Олесницкий А. А.] Книга пророка ?еремии. ?сследование / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1779.

[Олесницкий А. А.] Книга пророка ?сайи. ?сследование / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1783. – 10 зош.

[Олесницкий А. А.] Конспекты по библейской археологии / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1790.

[Олесницкий А. А.] Лекции проф. А. А. Олесницкого по еврейскому языку, читанные студентам словесного отделения І курса Киевской Академии 1888–89 академическом году, записанные студентом П. Кудрявцевым / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – ДА. – Ф. 811. – № 1794. – 57 арк.

[Олесницкий А. А.] Набросок дневниковой записи или корреспонденции о русском празднике на Елсаке (?ерусалим) 24 августа 1886 г. / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1787.

Олесницкий А. А. О библейских животных / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1801.

[Олесницкий А. А.] О внешнем выражении общей идеи Закона Моисеева в литургических подробностях. Отрывки из монографии (ІІ половина ХІХ ст.) / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1803.

Олесницкий А. А. О Псалтыри / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1775. – 16 зош.

[Олесницкий А. А.] Обычаи и нравы древних евреев. (70–80 гг. ХІХ в.). Материалы к монографии / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1795. – 533 арк.

Олесницкий А. А. Переводы Ветхого Завета. ?сследование / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1782. – 8 зош.

Олесницкий А. А. Письмо 9 сент. 1894 г. К. П. Победоносцеву из Киева в Петербург о мистико-билейской литературе/А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. XIII. – № 4328. – 2 арк.

Олесницкий А. А. Победоносцеву К. П. письмо 20 янв. 1903 г. в Петербург о Евангелии, переведенном на руський язык Победоносцевым / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. XIII. – № 4752. – 2 арк.

[Олесницкий А. А.] Планы курса по библейской археологии. Приложение: фото модели Шика – реконструкция храмов Соломона и ?рода, печатный план ?ерусалима, эскизы еврейских надписей / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1806.

Олесницкий А. А. Понятие о библейской археологии и об обычаях древних евреев (70–80 гг. ХІХ ст.) / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1793. – 349 арк.

Олесницкий А. А. Поучение в неделю о блудном сыне / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1786.

Олесницкий А. А. Признаки пришествия Мессии по Талмуду (ІІ пол. ХІХ ст.) / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1802. – 2 арк.

[Олесницкий А. А.] Программа лекций по библейской археологии для студентов Киевской духовной академии 1892–1896 / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1797. – 7 арк.

[Олесницкий А. А.] Программа по еврейской грамматике (2 пол. ХІХ ст.). Черновик [Рукопис] / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1796. – 2 арк.

[Олесницкий А. А.] Псалмы I–IV. Перевод с комментарием. Черновик / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1805. – 4 арк.

Олесницкий А. А. Пятикнижие. ?сследование / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1781. – 14 зош.

Олесницкий А. А. Слово в неделю Закхея / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1785.

Олесницкий А. А. Тенденциозные корректуры иудейских книжников (соферимов) в чтении Ветхого Завета / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ.– Ф. 160. – № 1773.

[Олесницкий А. А.] Черновики проповедей о страданиях ?исуса / А. А. Олесницкий // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1800.

Олесницкий А. А. Древнееврейская музыка и пение / А. А. Олесницкий // ТКДА. – 1871. – № 11. – С. 107–161; № 12. – С. 368–417.

Олесницкий А. А. Ритм и метр ветхозаветной поэзии / А. А. Олесницкий // ТКДА. – 1872. – № 10. – С. 242–294; № 11. – С. 403–472; № 12. – С. 501–592.

Олесницкий А. А. Святая Земля. Отчет по командировке в Палестину и прилегающие к ней страны. 1873–74. Т. 1–2 / А. А. Олесницкий. – К., 1875–1878.

Олесницкий А. А. Судьбы древних памятников Святой Земли (Речь, произнесенная в торжественном собрании Киевской духовной академии 28‑го сентября 1875 года) / А. А. Олесницкий // ТКДА. – 1875. – № 11. – С. 1–21.

Олесницкий А. А. Вопрос о новейших открытиях моавитских древностей (с рисунками) / А. А. Олесницкий // ТКДА. – 1877. – № 10. – С. 2–78.

Олесницкий А. А. О том, как доктор Сепп открыл древний храм Ваала Между ?ерусалимом и Вифлеемом / А. А. Олесницкий // ТКДА. – 1878. – № 3. – С. 637–657.

Олесницкий А. А. Гробница Аарона на горе Ор / А. А. Олесницкий // ТКДА. – 1879. – № 3. – С. 356–371.

Олесницкий А. А. Тенденциозные корректуры иудейских книжников (соферимов) в чтении Ветхого Завета / А. А. Олесницкий // ТКДА. – 1879. – № 5. – С. 3–54.

Олесницкий А. А. Книга Песни Песней и ее новейшие критики / А. А. Олесницкий // ТКДА. – 1881. – № 4. – С. 367–451; № 5. – С. 45–77; № 7. – С. 255–323; № 12. – С. 405–465; 1882. – № 1. – С. 1–44; № 3. – С. 171–201; № 6. – С. 190–207; № 9. – С. 3–51;

Олесницкий А. А. Книга Притчей Соломоновых и ее новейшие критики / А. А. Олесницкий // ТКДА. – 1883. – № 11. – С. 333–395; № 12. – С. 535–616.

Олесницкий А. А. Мегалитические памятники Святой Земли : ?сследование професора Киевской духовной академии А. А. Олесницкого / А. А. Олесницкий // Православный Палестинский сборник. – Том XIV. – Вып. 2 (41) : ?зд. Пра-

восл. Палестин. Об‑ва. – СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1895. – 427 с., илл.

Орда Х. М. Апологетическая и полемическая литература на Западе против сочинения Эрнеста Ренана «Vie de Jesus» / Х. М. Орда // ТКДА. –1864. –№ 9. –С. 71–60.

Орда Х. М. Обозрение иностранной духовной литературы / Х. М. Орда // ТКДА. –1864. –№ 10. –С. 237–60.

Орда Х. М. Руководство к последовательному чтению пророческих книг Ветхого Завета / Х. М. Орда. –К., 1871; Його ж. Руководство к последовательному чтению учительных книг Ветхого Завета. –2-е изд. –К., 1873.

Орда Х. М. Руководственное пособие к пониманию Псалтыри / сост. преподаватель Киевской духовной семинарии свящ. Х. Орда. –К., 1882.

Особое мнение ординарного профессора В. Рыбинского о печатном сочинении Херсоно-Одесского миссионера, кандидата богословия, Михаила Кальнева, под заглавием: «Обличение лжеучения русских сектантов-рационалистов» (Одесса, 1913), представленном на соискание степени магистра богословия / ?звлечение из журналов Совета императорской Киевской духовной академии за 1913–914 учебный год. 1914 года 27 марта // ТКДА. –1914. –№ 12. – Приложение. –С. 279–88; 1915. –№ 1. –Приложение. – С. 289–03.

Отзыв высокопреосвященнейшего Арсения, митрополита Киевского о сочинении «Происхождение книги ?ова», представленном Ректором и ординарным професором Академии архимандритом Филаретом для получения степени доктора богословия / Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии // ТКДА. –1874. –№ 4. – С. 215–27.

Отзыв доцента Акима Олесницкого о сочинении «Происхождение книги ?ова», представленном Ректором и ординарным профессором Академии архимандритом Филаретом для получения степени доктора богословия / Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за ноябрь и декабрь 1872 года. 28 ноября // ТКДА. –1873. –№ 3. – С. 173–81.

Отзыв экстраординарного профессора Стефана Сольского о сочинении «Происхождение книги ?ова», представленном ректором и ординарным профессором Академии архимандритом Филаретом для получения степени доктора богословия / Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за ноябрь и декабрь 1872 года. Протокол от 28 ноября // ТКДА. –1873. –№ 3. –С. 182–86.

Правила для руководства при предполагаемом составлении в Киевской духовной Академии объяснительных примечаний к русскому тексту Библии (учительных книг), составленные, по поручению Совета Академии, экстраординарным профессором Ак. Олесницким / Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за 1876/77 уч. год. 1877 года 25 февраля // ТКДА. –1877. –№ 8. –Приложение. –С. 231–37.

Прошение ординарного профессора архимандрита Филарета от 22 сентября [о принятии Советом КДА напечатанного в «Трудах Киевской духовной академии» сочинения под. заглавием: «Происхождение книги ?ова» за доктор скую диссертацию и, по рассмотрении оного установленням порядком, удостоении автора ученой степени доктора богословия] / Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за сентябрь и октябрь 1872 года. 22 сентября // ТКДА. –1873. –№ 2. –С. 98–9.

Русские писатели-богословы. Вып. 2 : ?сследователи и толкователи Священного Писания. Биобиблиографический указатель / сост. А. С. Чистякова, Н. С. Степанова, О. В. Курочкина; отв. ред. Н. Н. Каспарова. –М. : Росс. Госуд. Бибка, Новоспасский монастырь, 1999.–240 с.

Рыбинский В. П. Конспект лекций по Священному Писанию Ветхого Завета за 1914/15 уч. год. / В. П. Рыбинский //ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1853.

Рыбинский В. П. Конспект ІІ курса. Священное Писание Ветхого Завета (учительные и пророческие книги) за 1902– 03 гг. / В. П. Рыбинский // ІР НБУВ. – Ф. 160. – № 1854.

Рыбинский В. П. Библия для детей / В. П. Рыбинский // ТКДА. – 1897. – № 1. – С. 3–34.

Рыбинский В. П. О Библии (Публичное чтение) / В. П. Рыбинский// ТКДА. – 1902. – № 3. – С. 359–382.

Рыбинский В. П. Вавилон и Библия (по поводу речи Делича “Babel und Bibel”) / В. П. Рыбинский // ТКДА. – 1903. –№ 5. – С. 113–144.

Рыбинский В. П. К вопросу об отношении Библии к Вавилону [рец. на: ] H.V. Hiprecht. Die Ausgrabungen im Bel-Tempel zu Nippur. Leipzig, 1903 / В. П. Рыбинский //ТКДА. – 1904. – № 1. – С. 46–58.

Рыбинский В. П. Библейская ветхозаветная критика /В. П. Рыбинский // ТКДА. – 1908. – № 12. – С. 575–613.

Сольский С. М. Обозрение опытов протестантських богословов в объяснении сходства и несогласия в Евангелиях (магист. дис.) / С. М. Сольский // ІР НБУВ. – Ф. 304. – № 355.

Сольский С. М. Употребление и изучение Библии в России от крещения Руси и до XV в. / С. М. Сольский // Православное обозрение. – 1868. – т. 27. – № 10. – С. 145–180; № 11. – С. 251–270.

Сольский С. М. Обозрение трудов по изучению Библии в России с XV века до настоящего времени / С. М. Сольский // Православное обозрение. – 1869. – Т. 1. – № 2. – С. 190–221; № 4. – С. 538–577; № 6. – С. 797–822.

Сольский С. М. Сверхъестественный элемент в новозаветном Откровении по свидетельствам Евангелий и посланий апостола Павла сравнительно с другими новозаветными книгами / С. М. Сольский // ТКДА. – 1876. – № 1. – С. 3–49; № 2. – С. 203–221; № 5. – С. 296–335; № 9. – С. 443–499; № 12. – С.553–593; 1877. – № 1. – С. 150–23.

Сольский С. М. О библейском миросозерцании в жизни древнерусского народа (Речь, сказанная в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1878 г.) / С. М. Сольский // ТКДА. – 1878. – № 11. – С. 201–237.

Сольский С. М. Острожская Библия в связи с целями и видами ея издателя / С. М. Сольский // ТКДА. – 1884. – № 7. – С. 293–320.

Сольский С. М. Каков может быть состав научных введений в книги Священного Писания в настоящее время? / С. М. Сольский // ТКДА. – 1878. – № 3. – С. 358–376.

Титов Ф. ?. Феоктист Мочульский, архиепископ Курский / Ф. ?. Титов // ТКДА. – 1894. – т. І. – № 1.– С. 53–92; № 2. – С. 217–241.

Ткачук М. Л. Глаголєв Олександр Олександрович / М. Л. Ткачук, С. І. Головащенко // Київська духовна академія в іменах : 1819–1924 : енциклопедія : в 2 т. / упоряд. і наук. ред. М. Л. Ткачук ; відп. ред. В. С. Брюховецький. – Т. 1 : А–К. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 740 с. : іл. – С. 373–374.

Филарет (Филаретов), архим. Происхождение книги ?ова / Филарет (Филаретов), архим. // ТКДА. – 1872. – № 3. – С. 401–582; № 5. – С. 193–271; № 8. – С. 669–704; № 9. – С. 1–7.

Филарет (Филаретов), еп. Происхождение книги Экклезиаст / Филарет (Филаретов), еп. // ТКДА. – 1874. – № 10. – С. 1–101; 1875. – № 4. – С. 3–38; № 5. – С 255–299.

Формулярный список о службе доцента Академии Богдашевского Дмитрия ?вановича за 1892 г. // ЦДІАК України. – Ф. 711. – Оп. 1. – Спр. 10901.

Формулярный список о службе заслуженого ординарного професора Киевской духовной академии Сольского Степана Михайловича за 1879 г. // ЦДІАК України. – Ф. 711. – Оп. 1. – Спр. 10959.

Формулярный список о службе ректора Академии архим. Василия (Богдашевского) за 1914 г. // ЦДІАК України. – Ф. 711. – Оп. 1. – Спр. 10902.

Формулярный список о службе экстраординарного профессора Киевской духовной академии ?ваницкого Виктора Федоровича за 1907 г. // ЦДІАК України. – Ф. 711. – Оп. 1. – Спр. 10918.

Формулярный список о службе экстраординарного професора Киевской духовной академии Поснова Михаила Эммануиловича // ЦДІАК України. – Ф. 711. – Оп. 1. – Спр. 10950.

Формулярный список о службе экстраординарного професора Киевской духовной академии, статского совітника Влад[имира] Петр[овича] Рыбинского за 1908 год // ЦДІАК України. – Ф. 711. – Оп. 1. – Спр. 10955.

Русская Библия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblia.russportal.ru/index.php?id=masor.maxim. – Заглавие с экрана.


Citations

Cite this article in APA format:

Головащенко, С. (2016). Значущість реконструкції персональних дослідницьких практик у вивченні біблієзнавчої спадщини КДА. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 0, 62-69.

Cite this article in GOST format:

Головащенко Сергій. Значущість реконструкції персональних дослідницьких практик у вивченні біблієзнавчої спадщини КДА // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2016. - Vol. 0. - P. 62-69.

Altmetrics

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
ISSN: 1996-5931 (print)