Історіографія філософії у контексті філософії досвіду

Вадим Array Менжулін, Національний університет «Києво-Могилянська академія»


Author's ORCID identifiers: Менжулін


Анотація


У статті привернуто увагу одразу до трьох філософських монографій, опублікованих в Україні впродовж останніх років, автори яких (Михайло Мінаков, Вахтанг Кебуладзе і Андрій Богачов) під різними кутами зору розглядають поняття досвіду. Як історика філософії, автора статті найбільшою мірою цікавлять ті аспекти цих досліджень, що стосуються історії філософії, передусім — її методології. Автор доходить висновку, що виявлені ним відмінності та перетини у поглядах (його власних та його колег) щодо специфіки історико-філософського дослідження великою мірою є відображенням давньої суперечки щодо співвідношення історичних і теоретичних складових філософського пізнання, а також інституційної афіліації дослідників.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богачов А. Л. Досвід і сенс / А. Л. Богачов. — К. : Дух і Літера, 2011. — 336 с.

Кебуладзе В. І. Феноменологія досвіду / В. І. Кебуладзе. — К. : Дух і Літера, 2011. — 280 с.

Менжулін В. І. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні / В. І. Менжулін. — К. : НаУКМА ; Аграр Медіа Груп, 2010. — 455 с.

Менжулін В. І. Метод аісторичного реконструювання як історичний метод / В. І. Менжулін // Філософська думка. — 2012. — № 4. — С. 127–133.

Мінаков М. А. Історія поняття досвіду / М. А. Мінаков. — К. : ПАРАПАН, 2007. — 380 с.

Юлина Н. С. Ричард Рорти : разговор «через эпохи», «в эпохе» и историография философии / Н. С. Юлина // ?стория философии. — 1997. — № 1. — С. 136–163.

Яус Г.-Р. Досвід естетичного сприйняття і літературна герменевтика / Ганс Роберт Яус ; пер. з нім. Р. Свято і П. Таращук. — К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2011. — 624 с.

Edwards M. Philosophy, Early Modern Intellectual History, and the History of Philosophy / M. Edwards // Metaphilosophy. — 2012. — Vol. 43, Issue 1–2. — P. 82–95.

Piercey R. Gadamer on the relation between philosophy and its history / Robert Piercey // Idealistic Studies. — 2005. — Vol. 35, Issue 1. — P. 21–33.

Piercey R. The Uses of the Past from Heidegger to Rorty : Doing Philosophy Historically / Robert Piercey. — Cambridge, England : Cambridge University Press, 2009. — XI, 221 p.

Rorty R. The Historiography of Philosophy: Four Genres / Richard Rorty // Philosophy in History : Essays on the Historiography of Philosophy / Rorty R. — Cambridge : Cambridge University Press, 1984. — P. 49–75.


Citations

Cite this article in APA format:

Менжулін, В. (2013). Історіографія філософії у контексті філософії досвіду. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 141, 32-38.

Cite this article in GOST format:

Менжулін Вадим. Історіографія філософії у контексті філософії досвіду // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2013. - Vol. 141. - P. 32-38.

Altmetrics

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
ISSN: 1996-5931 (print)