Наукові записки НаУКМА. Том 154: Філософія та релігієзнавство

Основні напрями дослідження у сучасній постантропології

Дмитро Array Михайлов
Доступна онлайн з 01.09.2014    1
pp. 18-24
PDF

Ідея автономності мистецтва: протиріччя та соціальне значення

Катерина Array Бадянова
Доступна онлайн з 01.09.2014    19
pp. 24-30
PDF

Перспективізм у сучасній філософії мистецтва (теорія Джеймса О. Янґа)

Христина Array Кутіліна
Доступна онлайн з 01.09.2014    10
pp. 30-34
PDF

Міф про кредит, або Вправа з прикладної філософії

Юрій Array Сватко
Доступна онлайн з 01.09.2014    3
pp. 34-45
PDF

Модерн і революція в Україні: до питання про генеалогію Євромайдану

Михайло Array Мінаков
Доступна онлайн з 01.09.2014    13
pp. 45-54
PDF

Дещо про полеміку між І. Кантом і Е. Платнером: прагматика versus фізіології

Віктор Array Козловський
Доступна онлайн з 01.09.2014    6
pp. 54-60
PDF

Проблема Цезаря у неофреґеанській філософії математики

Єгор Array Поляков
Доступна онлайн з 01.09.2014    1
pp. 67-72
PDF
ISSN: 1996-5931 (print)