Наукові записки НаУКМА. Том 167: Філософія та релігієзнавство

Темпоральність прекрасного

Ірина Array Бондаревська
Доступна онлайн з 01.09.2015    20
pp. 3-8
PDF

Ідеологія непевності (до постановки проблеми).

Іван Array Лисий
Доступна онлайн з 01.09.2015    20
pp. 8-16
PDF

Проблема поліонтології в сучасному постантропологічному дискурсі

Дмитро Array Михайлов
Доступна онлайн з 01.09.2015    24
pp. 16-22
PDF

Метафізика І. Ньютона

Валентин Array Гусєв
Доступна онлайн з 01.09.2015    22
pp. 44-52
PDF
ISSN: 1996-5931 (print)