Наукові записки НаУКМА. Том 141: Філософія та релігієзнавство

«Кінець прекрасної епохи», або Час зміни «картинки»?

Юрій Array Сватко
Доступна онлайн з 01.09.2013    2
pp. 3-12
PDF

Соціальний статус сучасного мистецтва як проблема

Катерина Array Бадянова
Доступна онлайн з 01.09.2013    17
pp. 12-18
PDF

Міф у масовій культурі і правовій реальності: питання співвідношення

Людмила Array Запорожцева
Доступна онлайн з 01.09.2013    7
pp. 18-23
PDF

Історіографія філософії у контексті філософії досвіду

Вадим Array Менжулін
Доступна онлайн з 01.09.2013    7
pp. 32-38
PDF

Локк і Декарт: порівняльний аналіз теорії знання

Валентин Array Гусєв
Доступна онлайн з 01.09.2013    6
pp. 38-45
PDF

Кантова антропономія, або вчення про людину як нормотворчу істоту

Віктор Array Козловський
Доступна онлайн з 01.09.2013    3
pp. 45-51
PDF

«Народження трагедії» Ніцше: контексти, ідеї, впливи

Тарас Array Лютий
Доступна онлайн з 01.09.2013    11
pp. 51-60
PDF

Інтерпретація поняття душі у філософії Льва Лопатіна

Олександра Array Жерибор
Доступна онлайн з 01.09.2013    6
pp. 60-65
PDF

Інтерактивна теорія самості у філософії Джорджа Міда

Володимир Array Самчук
Доступна онлайн з 01.09.2013    46
pp. 65-71
PDF

Образ східної філософії у творчості К. Ясперса

Мар’яна Array Завійська
Доступна онлайн з 01.09.2013    2
pp. 71-76
PDF

Аргументація як маніпуляція: анархо-дадаїзм Пола К. Феєрабенда

Надія Array Петруньок
Доступна онлайн з 01.09.2013    6
pp. 82-88
PDF
ISSN: 1996-5931 (print)