Номер Назва
 
2013: Наукові записки НаУКМА. Том 141: Філософія та релігієзнавство «Король-воїн» Юліуса Еволи як маркер парадигмальної відмінності революційного консерватизму від інтегрального традиціоналізму Анотація   PDF
Олена Array Семеняка
 
2013: Наукові записки НаУКМА. Том 141: Філософія та релігієзнавство «Кінець прекрасної епохи», або Час зміни «картинки»? Анотація   PDF
Юрій Array Сватко
 
2013: Наукові записки НаУКМА. Том 141: Філософія та релігієзнавство «Народження трагедії» Ніцше: контексти, ідеї, впливи Анотація   PDF
Тарас Array Лютий
 
2015: Наукові записки НаУКМА. Том 167: Філософія та релігієзнавство «Сітчаста» модель Ларрі Лаудана: спроба раціональної реінтерпретації парадигмальних зсувів Анотація   PDF
Юрій Array Макух
 
2016: Наукові записки НаУКМА. Том 180: Філософія та релігієзнавство Значущість реконструкції персональних дослідницьких практик у вивченні біблієзнавчої спадщини КДА Анотація   PDF
Сергій Array Головащенко
 
2015: Наукові записки НаУКМА. Том 167: Філософія та релігієзнавство Біблійні студії в КДА ХІХ – початку ХХ ст.: інституційні структури та персональні дослідницькі практики Анотація   PDF
Сергій Array Головащенко
 
2014: Наукові записки НаУКМА. Том 154: Філософія та релігієзнавство Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ – поч. ХХ ст.): деякі понятійно-термінологічні питання дослідження Анотація   PDF
Сергій Array Головащенко
 
2012: Наукові записки НаУКМА. Том 128: Філософія та релігієзнавство Веданта у працях Сильвестра Гогоцького Анотація   PDF   PDF (English)
Юрій Array Завгородній
 
2012: Наукові записки НаУКМА. Том 128: Філософія та релігієзнавство Лев Лопатін: віхи академічної діяльності Анотація   PDF   PDF (English)
Олександра Array Жерибор
 
2013: Наукові записки НаУКМА. Том 141: Філософія та релігієзнавство Локк і Декарт: порівняльний аналіз теорії знання Анотація   PDF
Валентин Array Гусєв
 
2014: Наукові записки НаУКМА. Том 154: Філософія та релігієзнавство Дещо про полеміку між І. Кантом і Е. Платнером: прагматика versus фізіології Анотація   PDF
Віктор Array Козловський
 
2016: Наукові записки НаУКМА. Том 180: Філософія та релігієзнавство До питання про філософсько-прагматичні інтерпретації абсолютизму Геґеля в історико-філософському контексті Анотація   PDF
Володимир Array Самчук
 
2015: Наукові записки НаУКМА. Том 167: Філософія та релігієзнавство До проблеми самообмеження держави у філософсько-правовій доктрині Георга Єллінека Анотація   PDF
Тетяна Array Чернуха
 
2014: Наукові записки НаУКМА. Том 154: Філософія та релігієзнавство Два «невчасні міркування» Ніцше: проблеми культурної ідентичності Анотація   PDF
Тарас Array Лютий
 
2015: Наукові записки НаУКМА. Том 167: Філософія та релігієзнавство Два «Невчасні міркування» Ніцше: проблеми історії та музичної культури Анотація   PDF
Тарас Array Лютий
 
2012: Наукові записки НаУКМА. Том 128: Філософія та релігієзнавство Чому і як можливе виховання: погляди київських духовно-академічних філософів ХІХ – початку ХХ ст. Анотація   PDF
Cвітлана Array Кузьміна
 
2015: Наукові записки НаУКМА. Том 167: Філософія та релігієзнавство Щодо методологічних засад історико-філософської біографістики (за матеріалами періодичних видань кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА) Анотація   PDF
Вадим Array Менжулін
 
2015: Наукові записки НаУКМА. Том 167: Філософія та релігієзнавство Ідеологія непевності (до постановки проблеми). Анотація   PDF
Іван Array Лисий
 
2014: Наукові записки НаУКМА. Том 154: Філософія та релігієзнавство Ідея «кінця науки» у контексті філософії постпозитивізму та сучасного природознавства Анотація   PDF
Юрій Array Макух
 
2014: Наукові записки НаУКМА. Том 154: Філософія та релігієзнавство Ідея автономності мистецтва: протиріччя та соціальне значення Анотація   PDF
Катерина Array Бадянова
 
2012: Наукові записки НаУКМА. Том 128: Філософія та релігієзнавство Ідея церковного відродження на сторінках часопису «Христианская мысль» (1916–1917) Анотація   PDF   PDF (English)
Людмила Array Пастушенко
 
2013: Наукові записки НаУКМА. Том 141: Філософія та релігієзнавство Інтерактивна теорія самості у філософії Джорджа Міда Анотація   PDF
Володимир Array Самчук
 
2013: Наукові записки НаУКМА. Том 141: Філософія та релігієзнавство Інтерпретація поняття душі у філософії Льва Лопатіна Анотація   PDF
Олександра Array Жерибор
 
2012: Наукові записки НаУКМА. Том 128: Філософія та релігієзнавство Інституційні проблеми становлення мистецької критики в Україні Анотація   PDF
Катерина Array Бадянова
 
2013: Наукові записки НаУКМА. Том 141: Філософія та релігієзнавство Історіографія філософії у контексті філософії досвіду Анотація   PDF
Вадим Array Менжулін
 
1 - 25 з 61 результатів 1 2 3 > >> 
ISSN: 1996-5931 (print)