Monetary Strategy: Threads in Ukrainian Economy

Svitlana Vasylivna Gluschenko, National University of Kyiv-Mohyla Academy


Author's ORCID identifiers:


Abstract


The article defines the factors and conditions of Ukrainian economic development that hinder the positive effects of monetary policies, including the impact of currency and the price channel effect on Ukrainian economy.


Keywords


monetary policy; currency regulation; exchange rate; price policy; inflation targeting.

References


Mischenko, V. I., Petryk, O. I., Somik, A. V., & Lisenko, Z. S. (2008). Monetarnyy transmisiynyy mekhanizm v Ukrayini [Monetary transmission mechanism in Ukraine]. K.: Research Center of the National Bank of Ukraine.

Stelmah, V. S. (2009). Monetarna polityka Natsional’noho banku Ukrayiny: suchasnyy stan ta perspektyvy zmin [Monetary policy National Bank of Ukraine: current state and possibilities for change]. K.: Research Center of the National Bank of Ukraine.

Dzyubluk, O. (2012). Osoblyvosti vzayemozv’yazku hroshovo-kredytnoyi ta valyutnoyi polityky v period finansovoyi kryzy [Features of the relationship of monetary and exchange rate policies during the financial crisis]. Svit finansiv, 2, 130–141.

Lukianenko, I. G., & Semko, R. B. (2012). Monetarna polityka ta fluktuatsii na fondovomu rynku Ukrainy [Monetary policy and fluctuations on Ukraine’s stock market]. Economy and forecasting, 4, 110–122.

NBU. (2016). The balance of payments of Ukraine’s, Gross external debt of Ukraine’s, Foreign trade. – Statistics of the external sector. Retried from http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446.

Babenko, V., Shooting, J., & Mastylo, A. (2016, January 9). Prymityvna ekonomika. Yak Ukrayina peretvorylasya na syrovynnyy prydatok [Primitive economy. As Ukraine has become a raw material appendage]. Ekonomichna Pravda. Retried from http://www.epravda.com.ua/publications/2016/01/9/575732.

Pynzenyk, V. (2016). Borh Ukrayiny [The debt of Ukraine]. Retried from http://www.pynzenyk.com.ua/Analytic/list.php?SECTION_ID=82.

UNIAN. (2014, February 28). NBU vviv tymchasove obmezhennya na znyattya valyutnykh vkladiv [NBU has introduced temporary restrictions on the withdrawal of foreign currency deposits]. Ekonomichna Pravda. Retried from http://www.epravda.com.ua/news/2014/02/28/423213.

Postanova NBU “Pro vrehulyuvannya sytuatsiyi na hroshovo-kredytnomu ta valyutnomu rynkakh Ukrayiny” No.758 [The NBU Act “On settlement of the situation in the money and foreign exchange markets Ukraine” No. 758]. (2014, December 1). Verkhovna Rada official web portal.


Citations

Cite this article in APA format:

Gluschenko, S. (2016). Monetary Strategy: Threads in Ukrainian Economy. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 1(1), 36-42.

Cite this article in GOST format:

Gluschenko Svitlana. Monetary Strategy: Threads in Ukrainian Economy // Scientific Papers NaUKMA. Economics. - 2016. - Vol. 1, N. 1. - P. 36-42.

Altmetrics

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
ISSN: 2519-4747 (online); 2519-4739 (print)