76 - 96 of 96 Items    << < 1 2 3 4 

R

Rossokha, Volodymyr, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)
Rylach, Nataliia, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

S

Safonov, Yuriy, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (Ukraine)
Sapachuc, Yuriy, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)
Saparbayev, Abdyzhapar, KAINAR University (Kazakhstan)
Semikolenova, Svitlana, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)
Shestakov, Dmytro, Goldman Milestone (Ukraine)
Shevchenko, Olena, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)
Shkurykhin, Andriy, National Univesity of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)
Shynkar, Olga, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)
Sinelnik, Viktor, Research Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine (Ukraine)
Stelmashenko, Iaroslava, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)
Stelmashenko, Yaroslava, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)

T

Tokarchuk, Viktor, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)
Tokarchuk, Viktor, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)

V

Vasylieva, Kateryna, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)
Verzhbytskyi, Pavlo (Ukraine)
Volkotrub, Antonina, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)
Voropai, Olga, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)

Z

Zhuk, Vasyl, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)
Zvarych, Olga, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)

76 - 96 of 96 Items    << < 1 2 3 4 
ISSN: 2519-4747 (online); 2519-4739 (print)